۱ ) معرفی مجموعه جان و خرد


موسسه علمی- آموزشی جان و خرد در حوزه های ذیل به ارائه خدمات می پردازد:

 • سالن تخصصی مطالعه و پانسیون مطالعاتی
 • کلاس های کنکور و المپیاد
 • مشاوره تحصیلی
 • آزمون های سنجش تحصیلی هفت خوان

سالن مطالعه

 • محیطی آرام و دلپذیر برای مطالعه حرفه ای دانش آموزان.
 • امنیت بالای فضای مطالعه و نظارت و کنترل کامل مجموعه.
 • افزایش کیفیت و بازده مطالعه با ارائه روش های نوین و خدمات رفاهی تمام هوشمند.
 • فضای آزاد تابستانی و بوفه و تریا.
 • بهره مندی از چندین فضای VIP.
 • مدیریت زمان با ارائه خدمات از 7 صبح تا 12 شب.
 • اردوهای مطالعاتی علمی و همایش های تخصصی درسی.
 • همسویی کامل با مدرسه و برگزاری کارگاه های نکته و تست.
 • مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی.

الف) قوانین و ضوابط سالن مطالعه


«قوانین و ضوابط سالن طبقه ۱-۲»


۱- نظم وسکوت سالن که شامل قوانین زیر می باشد:


 • تردد یا رفت و آمد میان طبقات در هنگام تایم مطالعه ممنوع

  نکته: هنگامی که زنگ مطالعه به صدا در می آید، دانش آموز حق خروج از سالن را ندارد. حتی یک دقیقه از شروع تایم مطالعه گذشته باشد یا به هر دلیلی (مامانم اومده دنبالم- مشاوره آنلاین دارم- کتابم پایین جا مونده- حالم خوب نیست نمیتونم مطالعه کنم و ............)


 • جابه جا کردن کتاب درسی در تایم مطالعه ممنوع

  هنگامی که زنگ مطالعه به صدا می آید دانش آموز بلند شدن از پشت میز خود برای گرفتن کتاب از دوست خودش یا برداشتن کتاب از کمد شخصی خود را ندارد.


 • استفاده از سرویس بهداشتی

  دانش آموزان 45 دقیقه اول هرتایم مطالعه حق استفاده از سرویس بهداشتی را ندارند. بعد از 45 دقیقه اول دانش آموزان آرام و بدون ایجاد مزاحمت و بدون صف کشیدن جلوی درب سرویس بهداشتی می توانند یک الی دو بار استفاده کنند.


 • صحبت کردن در هنگام تایم مطالعه

  نکته: دانش آموزان در هنگام تایم مطالعه به هیچ عنوان برای پرسش و پاسخ و رفع اشکال و اینترنتم قطع شده- یک سوال دارم- یک کتاب میخواهم- یک تست مشکل دارم – مداد ندارم –و........ حق جا به جا شدن و باهم صحبت کردن و مطالعه کردن ندارند.


 • استفاده از دو میز در سالن و اتاق های VIP ممنوع

  نکته:دانش آموزان حق استفاده از دو میز به بهانه کتاب هایم زیاد- موقع کتاب برداشتن ریزش داره کتاب ها- میزها کوچک هستن- تمرکز ندارم- دوست ندارم کتاب ها روبه رو باشند و.............را ندارند.


 • نظم و تمیزی میزها- سالن باید رعایت شود

  دانش آموزان حق گذاشتن لیوان کثیف و یا ظرف غذای کثیف روی میز رادر هنگام خروج از سالن به بهانه داره دیرم میشه- اومدن دنبالم- دوستم برمیداره- فردامیام- میز خودم هست مشکلی نداره و.........را ندارند.
  خالی کردن سطل اشغال های کوچک به عهده دانش آموزان است. همکاران هرشیفت باید به این نکته توجه کنند که اگردانش آموزی قصد خارج شدن از سالن را دارد، میز و سطل اشغال خالی شده را تحویل گیرد. درغیر این صورت به وظیفه ناظر اضافه خواهد شد(دانش آموزان سطل اشغال و میز تمیز تحویل نمی دهند، بلکه ناظر هرطبقه باید تحویل بگیرد)


 • دست زدن به کولر در تابستان و پکیج در زمستان و پرده ها و لامپ ها ممنوع

  دانش آموزان حق دست زدن به لامپ ها کولر و پیکیج روشن یا خاموش کردن و یا کم و زیاد کردن را ندارند.
  دانش آموزان حق جمع کردن پرده ها و یا کشیدن پرده ها را ندارند این از وظایف ناظران است که باتوجه به شرایط جوی تشخیص دهند که آیا لازم است پرده جمع شود یا خیر؟
  اگر هوا گرم باشد به جای استفاده از کولر می توانند پنجره هارو کمی باز بگذارید درصورتی که پرده ها جمع نباشد.
  اگر هوا گرم باشد و بخواهید از کولر استفاده کنید باید پنجره ها بسته باشد.
  اگر هوا سرد باشد و پکیج روشن باشد باید پنجره ها نیز بسته باشد.
  درصورتی پنجره باز خواهد شد که پرده ها جمع نباشد بلکه افتاده باشد تا از بیرون دانش آموزان سر لخت دیده نشوند.

۲- نظم وسکوت اتاق استراحت که شامل قوانین زیر می باشد:


 • استفاده از تلفن همراه در اتاق استراحت ممنوع

  دانش آموزان در هنگام تایم مطالعه و استراحت و تایم خواب حق استفاده از تلفن همراه و لپ تاپ را ندارند.


 • خوابیدن در اتاق استراحت در تایم مطالعه ممنوع

  دانش آموزان در هنگام تایم مطالعه در اتاق استراحت حق خوابیدن و یا به صورت دراز کشیدن مطالعه کردن را ندارند.


 • خوردن و آشامیدن در اتاق استراحت کلا ممنوع

  دانش آموزان در هنگام تایم مطالعه در اتاق استراحت حق خوردن غذا (صبحانه-ناهار-شام-میان وعده)را ندارند.


 • صحبت کردن در اتاق استراحت در تایم مطالعه ممنوع

  دانش آموزان در هنگام تایم مطالعه حق صحبت کردن از جمله رفع اشکال گروهی- کلاس مشترک داریم-آزمون داریم- یک سوال برام پیش اومد- کتاب خواستم قرض بگیرم- به آرامی یک سوال برام توضیح میده قول می دهیم صدا مون بیرون نیاد- در اتاق میبندیم و............ راندارند.


نکته های مهم و قابل توجه

:
 • دانش آموزان چه در تایم استراحت و چه درتایم مطالعه حق بازکردن پنجره ها به بهانه هوا گرم-چای گرفتم بیرون زودتر سرد بشه- میخواستم ببینم مامانم اومده یا نه؟و........ را ندارند.

 • تمام دانش آموزان فقط در تایم ساعت 14:15تا15حق خوردن ناهار در سالن غذا خوری را دارند.(قبل و بعد ممنوع)

 • تمام دانش آموزان فقط درتایم ساعت 19:45تا20:15حق خوردن شام در سالن غذاخوری را دارند.(قبل و بعدممنوع)

 • تمام دانش آموزان فقط در تایم ساعت 15تا16:15 به مدت 30دقیقه- 45دقیقه- 75دقیقه می توانند بخوابند.

 • بیدارکردن دانش آموزان ساعت16:15وظیفه ناظران است.

 • یاد آوری جهت جمع کردن لوازم شخصی و قرار دادن پتو وبالشت ها در کاور شخصی و یا استفاده از لوازم شخصی (هردانش آموز جداگانه باید پتو وبالشت داشته باشد حق استفاده مشترک ندارند) وظیفه ناظران است.

 • تمام دانش آموزان باید دمپایی شخصی برای استفاده از سالن داشته باشند، حق گذاشتن دمپایی و یا کفش زیر میز راندارند.

 • جمع کردن تلفن همراه دانش آموزان 5دقیقه به پایان ساعت مطالعه باشدوظیفه ناظران است(دانش آموزان خودشان گوشی را نمی دهند بلکه باید ازشان بخواهید).

 • اگر دانش آموزی بهانه آورد که من تایم استراحت مطالعه می کنم و می خواهم از تلفن همراه استفاده کنم این امکان و اجازه را به دانش آموز ندهید چرا که کار سخت تر خواهد شد.

 • اگربرای جمع آوری گوشی ها دانش آموزی بهانه آورد که اومدن دنبالم میخاهم بروم، بازهم تلفن از دانش آموز دریافت کنید درصورتی که اثر انگشت زد و واقعا قصد خارج شدن داشت تحویل دهید.

 • پوشش دانش آموزان در سالن باید با یک بلوز و شلوار معمولی بدون هیچ گونه جلب توجهی باشد(استفاده از تاب-شلوارک-دامن-پیراهن-نیم تنه و.....ممنوع).

 • دانش آموزان حق استفاده از لوازم آرایشی از قبیل رژلب- یک کرم ساده بود- میخوام برم مهمونی بلد نیستم لاک بزنم آوردم دوستم برام لاک بزنه- خط چشم بلد نیستم میخاد بهم یاد بده و............راندارند.

 • صحبت کردن با دانش آموزان در هنگام مطالعه قطعا ممنوع (آفرین دخترم خیلی خوب درس میخونی- چندتا خواهر برادر داری - هدفت چیه؟و..........ممنوع)

 • اگر دانش آموزی درهنگام تایم مطالعه قوانین اجرا نکرد، بعد از پایان تایم مطالعه تذکر شفاهی و جویای اجرا نکردن خواهید شد.

 • اگر وسط تایم مطالعه دانش آموزی حالش خیلی بد بود(طوری که تشنج یا حمله عصبی دست داده باشد به دانش آموز نه دانش آموزی که به بهانه حالم خوب نیست- حوصله ندارم- ذهنم درگیر نمی توانم درس بخوانم- سردردم و............ بهانه است و توجهی نکنید) باید مریضی های حاد را به سرپرست ارجاع دهید.

 • دو دقیقه قبل از شروع تایم مطالعه دانش آموزان باید پشت میز خود قرار بگیرند.

 • تا صدای زنگ به صدا در نیامده است، دانش آموزان حق جابه جا شدن و جمع آوری وسایل خود را ندارند.

 • سه دقیقه به شروع تایم مطالعه باید دانش آموزان را از محوطه حیاط و کلاس و آشپزخانه جمع کرد و به سالن و پشت میز خود ارجاع داد.

 • بعداز شروع تایم مطالعه با توجه به برنامه کلاسی دانش آموزان که می خواهند از تلفن همراه استفاده کنند، درصورتی که پشت میز بودند ناظران تلفن همراه را به دانش آموزان تحویل خواهند داد و سپس حضور و غیاب خواهند کرد(دانش آموز حق ندارد از سر جای خود بلند شود و برای تحویل تلفن دنبال ناظر هر سالن بگردد).

 • اگر دانش آموزی وسط تایم مطالعه یا دو الی 5دقیقه بعد از شروع تایم مطالعه تلفن خود را از ناظر خواست و ناظر یادش رفته بود تلفن را از کمد طبقه اداری بردارد حق ندارد برای برداشت تلفن یا خودکار و.......به طبقه اداری مراجعه کنند در این صورت با ناظر برخورد خواهدشد (رفت و آمد وسط تایم مطالعه دانش اموزان همانطورکه برای دانش آموزان ممنوع است برای همکاران نیز ممنوع).

 • ناظران حق استفاده از تلفن همراه و یا مطالعه شخصی و یا انجام کارهای شخصی را در سالن ندارند.

 • چک کردن مطالعه مفید دانش آموزان و نظم مطالعاتی و استفاده درست دانش آموزان از تلفن همراه(استفاده درسی مثل دیدن فیلم آموزشی- برگزاری کلاس های انلاین- نوشتن پی دی اف از روی گوشی- آزمون دادن و ...........) وظایف مهم ناظران است(درصورت مشاهده هرگونه استفاده غیر درسی مثل چت کردن- تماس تصویری- عکس دیدن- استوری دیدن- پیامک و .........دانش آموز جریمه خواهدشد).

 • اگربا اتفاقی برخورد کردید که جدید بود برای اجرای قوانین حتما از سرپرست در تایم تفریح بپرسید و دانش آموزان را اشتباه راهنمایی و یا اجازه ی بیخود ندهید.

 • دانش آموزان برای استفاده از سرویس بهداشتی حتما باید از دمپایی سرویس استفاده کنند.

 • اگر دانش آموزی وسط تایم مطالعه کتابی یا هر لوازم شخصی و....... از روی میزش خواست سرپرست نمی توانند به سالن ورود کند ،دانش اموز موظف است منتظر بماند تا تایم مطالعه تمام شود و خود شخص دانش اموز به سالن ورود کند نه خواهر یا مادر دانش اموز (اگر اولیای دانش اموز بودن باید بعد از پایان تایم مطالعه سرپرست وسایل دانش اموز را از سالن بیاورد.

 • دانش آموزی حق ندارد پتو و یا بالشت خود را روی میز یا صندلی بگذارد.

 • پیگیری علت غیبت و غیبت بیشتراز دو روز وظیفه ناظران است که پیگیری کنند.

 • چیدن دانش آموزان و تکمیل پلان هر طبقه و مشخص کردن میز هر دانش آموز باتوجه به شرایط با کمک همکاری سرپرست و ناظر انجام می شود.

« قوانین و ضوابط فضای باز»

 • دانش آموزانی که به شروع تایم مطالعه نمیرسند حق ورود به سالن ندارند بلکه باید در سالن انتظار بنشینند و شروع به مطالعه کنند.
 • دانش آموزان باید با حجاب (شال- روسری- مقنعه و مانتو) در فضای باز یا سالن انتظار درس بخونند.
 • دانش اموزان حق باهم درس خواندن و باهم صحبت کردن ندارند.
 • دانش آموزان حق صحبت کردن و تماس صوتی و تصویری ندارند.
 • دانش آموزان حق رفت امد به اشپزخانه یا اتاق سرپرستی ندارند(حالا چون پایین نشستم یک چای بردارم با دوستم بشینم بخوریم بعدا درس میخونیم نداریم.)
 • دانش آموزی که اثرانگشت میزد و به سالن ورود می کند در صورت خروج دیگر حق ورود به سالن ندارد مگر در مواردی(کلاس- دکتر)
 • قوانین استفاده از تلفن همراه درسالن نیز برای فضای باز و سالن انتظار صدق می کند.


« قوانین و ضوابط پوشش و مراجعان از جمله اولیا و همراهان دانش آموزان»

 • دانش آموزان بدون شال یا روسری یا بدون مقنعه حق ورود به سالن را ندارند.
  (مقنعه ام رو شسته بودم -حالا فقط همین یک بارو...........)
 • دانش آموزان حق ندارند با کلاه یا کلاهی که به لباس یاکاپشن و پالتو وصل است وارد شوند.
 • دانش آموزان آرایش کرده و یا با تیپ مجلسی حق ورود به سالن را ندارد.
 • دانش آموزان حق ندارند با شلوار خانه یا ساپورت یا شلواری که مناسب نیست وارد شوند.
 • دانش آموزی که وارد می شود به محض ورود باید اثرانگشت ورود و برای خروج ابتدا اثرانگشت خروج بزند و سپس اجازه خروج داده می شود.
 • اگر روزی برق های مجموعه قطع شد برای ورود و خروج دانش آموزان حتما باید از طریق تلفن به ایشان اطلاع دهیم و هنگام ورود و خروج دانش آموزان حواسمان باشد که به پدر یا مادر دانش آموز، دانش آموز را تحویل دهیم اگر دانش آموزی خودش پیاده یا با آژانس یا اسنپ رفت آمد می کند، حتما به اولیا اطلاع دهیم و مطمئن شویم.
 • دانش آموزان بعداز ورود به سالن برای خرید خوراکی از سوپر مارکت یا قهوه یا ......حق خروج ندارند. (حتی اگر اولیا دانش آموزان تماس بگیرند و اجازه دهند)
 • اولیا دانش آموزان حق ورود به سالن ندارند باید بیرون از مجموعه منتظر بمانند.
 • دانش آموزان حق خروج از سالن برای تحویل ناهار و شام یا صرف ناهار در ماشین اولیا یا صرف ناهار و شام در رستوران و کترینگ های اطراف را ندارند.
 • تحویل ناهار فقط در تایم 13 تا 14:15 از اولیا توسط سرپرست امکان پذیر است.
  (اگر اولیایی ناهار دانش آموز را درساعت 15 آورد سرپرست حق تحویل گرفتن را ندارد).
 • تحویل شام فقط درتایم 18:30 تا 19:45 از اولیا توسط سرپرست امکان پذیر است.
  (اگر اولیایی شام دانش آموز را در ساعت 21 آورد سرپرست حق تحویل ندارد.)
 • رفقای دانش آموزان و عمه خاله و دایی و..........برای دیدن دانش آموز حق ورود به سالن را ندارند.
 • اگر رفقای دانش آموزان و عمه و خاله و دایی و..........برای دانش آموز جزوه و یا کتابی آوردند فقط سرپرست حق دارد تحویل بگیرد نه دانش آموز.
 • اگر دانش آموز به هنگام ورود به سالن با حیوان یا حشره ای ویا جانوری (سگ و گربه و یا موش و.........) به همراه خود داشتند اجازه ورود به دانش آموز داده نشود.
 • اگر دانش آموزی به هنگام ورود به سالن به همراه خود کیک تولد و ......... یا کادوی تولد و........به همراه داشت اجازه ورود به دانش آموز و یا اجازه به امانت گذاشتن به دانش آموز داده نشود.
 • گرفتن جشن شادی و جشن تولد و جشن فارغ التحصیل و ولنتاین و قبولی در المپیاد و........ در مجموعه ممنوع می باشد.

ب) قوانین استفاده از تلفن همراه در سالن مطالعه

با توجه به نیاز دانش آموزان برای استفاده از کلاس های آنلاین و جزوات آموزشی و مشورت با دانش آموزان تصمیم بر آن شد که برای مدت محدود و معین به دانش آموزان اجازه داده شود با شرایط خاص زیر از وسایل الکترونیکی در داخل سالن مطالعه استفاده نمایند.

اگر دانش آموز جز کار درسی کار دیگری در زمان مطالعه با موبایل یا لپ تاپ یا.. انجام دهد مشمول جریمه نقدی از 50هزارتومان تا 500هزارتومان به شرح زیرخواهد شد و دانش آموز حق هیچ گونه اعتراض به این موضوع ندارد.

 • پاسخ به پیامک و یا چت کردن در تلگرام و اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی مشمول جریمه نقدی 50 هزارتومان خواهدشد.
 • عدم تحویل تلفن همراه یا وسایل الکترونیکی به ناظر یا سرپرست هرشیفت در زنگ های تفریح مشمول جریمه نقدی 100هزارتومان خواهدشد.
 • انجام هر کار غیردرسی مثل بازی کردن یا دیدن کلیپ و یا فیلم و ...با تلفن همراه یا وسایل الکترونیکی مشمول جریمه نقدی 150 هزار تومان خواهدشد.
 • صحبت کردن با تلفن همراه به بهانه کار واجب یا زنگ خوردن تلفن در هنگام مطالعه و یا هر گونه تماس از طریق گوشی موبایل یا تبلت و ... مشمول جریمه نقدی 200 هزار تومان خواهدشد.
 • استفاده از تلفن همراه و استفاده از لپ تاپ و وسیله الکترونیکی در اتاق نشسته مشمول جریمه نقدی 250هزارتومان خواهدشد. دانش آموز فقط مجاز به استفاده از تلفن همراه در پشت میز شخصی خودش می باشد.
 • چنانچه دانش آموزان به بهانه نداشتن اینترنت یا هندزفری یا سایر موارد مثل برگزاری کلاس ها بصورت مشترک با فرد دیگری از وسیله الکترونیکی یا موبایل استفاده کند مشمول جریمه نقدی به مبلغ300 هزار تومان خواهد شد.
 • گوش دادن به موسیقی یا آهنگ های مجاز یا غیر مجاز و....به بهانه افزایش تمرکز مشمول جریمه نقدی 350هزارتومان خواهدشد.
 • عکس گرفتن از دانش آموزان یا سلفی گرفتن یا استوری کردن کردن فیلم وعکس ازسالن مشمول حداکثر جریمه نقدی به مبلغ500 هزارتومان خواهد شد.

کلاس های کنکور

موسسه علمی- آموزشی جان و خرد در زمینه کلاس های کنکور و المپیاد به ارائه خدمات می پردازد.

اسامی اساتید محترمی که با موسسه همکاری می کنند بدین شرح می باشد:


نام دروس اساتید مربوطه
ریاضی رضا طوفانی- ایمان معصومی- علیرضا نصیری
فیزیک ابوالفتح یوسفی
شیمی مسعود تصمیمی- جواد پرتویی
زیست مسعود شاهسونی- رضا رجبی
عربی محمود نادری کلات- علیرضا قرایی
ادبیات ناصر تاج الدین- مسعود سالاری
زبان انگلیسی محمود حلاج مقدم- مصطفی اثنی عشری

الف) قوانین تشکیل کلاس های کنکور

 • تشکیل حتی یک جلسه از کلاس ها به منزله شروع آن تلقی شده و پس از هماهنگی و ثبت کلاسها، جابجایی زمان کلاس ها امکان پذیر نیست و بعد از شروع دوره، هیچ وجهی از شهریه به داوطلب مسترد نخواهد شد.
 • از تاریخ شروع قرارداد تا قبل از شروع کلاسها در صورتی که داوطلب به هر علت از شرکت در کلاس ها منصرف شود و یا به هر دلیلی توانایی شرکت در کلاسها را از دست بدهد، 20% از مبلغ شهریه کسر و مابقی مسترد خواهد شد.<./li>
 • انتخاب اساتید جهت تدریس هر دوره و دعوت از آن ها به عهده موسسه می باشد.<./li>
 • در صورتی که داوطلب برای شرکت در جلسات دوره ای با مشکل مواجه شود، غیبت محسوب می گردد و همچنین موسسه تعهدی جهت جبران جلسات غیبت موجه و یا غیر موجه وی نخواهد داشت.<./li>
 • داوطلب موظف به پرداخت اقساط شهریه در تاریخ سررسید می باشد و در صورت عدم پرداخت، از ورود وی به کلاسها جلوگیری به عمل می آید. <./li>
 • داوطلب موظف است کلیه ضوابط اجتماعی و اخلاقی و شئونات اسلامی را در محل موسسه رعایت نماید. ورود بانوان با مقنعه و پوشش اسلامی مناسب الزامی است. درصورت عدم رعایت موارد فوق، موسسه میتواند از ورود داوطلب به کلاس جلوگیری کند.<./li>
 • میزان غیبت مجاز برای هر دوره 3 جلسه هست و در صورت افزایش غیبت، موسسه می تواند بدون استرداد شهریه پرداختی توسط داوطلب از ادامه تحصیل وی در موسسه ممانعت به عمل آورد و قرارداد وی یک طرفه فسخ می شود.<./li>
 • به هر دلیلی موسسه مجبور به تعطیلی غیر عادی جلسات مشاوره شود، موسسه شهریه پرداختی را برگشت نخواهد داد. موارد غیر عادی شامل جنگ، حکومت نظامی، تعطیلی اجباری حکومتی و دولتی، بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، اپیدمی، پاندمی، طوفان های سهمگین و سایر موارد می باشد.<./li>

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

موسسه علمی- آموزشی جان و خرد در زمینه مشاوره تخصصی تحصیلی به ارائه خدمات می پردازد. اسامی مشاورین محترمی که با موسسه همکاری می کنند به شرح ذیل می باشد:

مشاوران
دکتر مصطفی مروارید
سرکار خانم شهناز مرزی
دکتر ایمان معصومی
جناب آقای علیرضا مقدم
مهندس حامد شاهسار
جناب آقای علیرضا زارع
 

ب) قوانین تشکیل جلسات مشاوره تحصیلی

 • تشکیل حتی یک جلسه مشاوره به منزله شروع آن تلقی شده و پس از هماهنگی و ثبت مشاوره، جابجایی زمان مشاوره امکان پذیر نیست.
 • از تاریخ شروع قرارداد تا قبل از شروع مشاوره در صورتی که داوطلب به هر علت از شرکت در مشاوره منصرف یا به هر دلیلی توانایی شرکت در مشاوره را از دست بدهد، 20 درصد از مبلغ شهریه کسر و مابقی مسترد خواهد شد و بعد از شروع مشاوره، هیچ وجهی از شهریه به داوطلب مسترد نخواهد شد.
 • درصورتی که داوطلب برای شرکت در جلسات دوره ای با مشکل مواجه شود، غیبت محسوب می گردد و همچنین موسسه تعهدی جهت جبران جلسات غیبت موجه و یا غیر موجه وی نخواهد داشت.
 • داوطلب موظف به پرداخت اقساط شهریه در تاریخ سررسید می باشد و در صورت عدم پرداخت از ورود وی به کلاس ها جلوگیری به عمل می آید.
 • داوطلب موظف است کلیه ی ضوابط اجتماعی و اخلاقی و شئونات اسلامی را در محل موسسه رعایت نماید. ورود بانوان با مقنعه و پوشش اسلامی مناسب الزامی است.
 • میزان غیبت مجاز برای هر دوره 3 جلسه بوده و در صورت افزایش غیبت، موسسه می تواند بدون استرداد شهریه ی پرداخت شده توسط داوطلب، از ادامه جلسات مشاوره تحصیلی وی در موسسه ممانعت به عمل آورد و قرارداد وی یک طرفه فسخ می شود.
 • به هر دلیل موسسه مجبور به تعطیلی غیر عادی جلسات مشاوره شود، موسسه شهریه پرداختی را برگشت نخواهد داد.
  موارد غیر عادی شامل جنگ، حکومت نظامی، تعطیلات اجباری حکومتی و دولتی، بلایای طبیعی مانند: سیل و زلزله و اپیدمی، پاندمی ( مانند کرونا و .... )، طوفان های سهمگین و سایر موارد می باشد.

نکته

 • هر دانش پژوه توسط یک مشاور که از طرف موسسه تعیین می شود، تحت نظر و مشاوره قرار می گیرد و برنامه ریزی درسی و تحصیلی برای وی انجام می شود.
 • برنامه درسی دانش پژوه توسط پشتیبان آموزشی بررسی می شود و آزمون های سنجش درسی از او گرفته خواهد شد.
 • وضعیت تحصیلی دانش پژوه ماهانه به والدین وی گزارش می شود.

مشاوره روانشناختی

موسسه علمی- آموزشی جان و خرد در زمینه مشاوره روانشناختی به ارائه خدمات می پردازد. اسامی مشاورین محترمی که با موسسه همکاری می کنند به شرح ذیل می باشد:

مشاورین
دکتر مصطفی مروارید
سرکار خانم شهناز مرزی

دانش آموزانی که نیاز به جلسه مشاوره روانشناختی داشته باشند با هماهنگی موسسه می توانند از این جلسه انفرادی مشاوره روانشناختی، تست های شخصیت، جلسات رواندرمانی بهره مند شوند.

برگزاری دوره های تندخوانی و روان خوانی


آزمون های سنجش تحصیلی کشوری هفت خوان

موسسه علمی- آموزشی جان و خرد در زمینه آزمون های سنجش تحصیلی کشوری هفت خوان به ارائه خدمات می پردازد. ویژگی های این آزمون به شرح ذیل می باشد:

 • رویکرد استراتژیک، مفهومی و نوین
 • ویژه دانش آموزان و مدارس برتر
 • مطابق با اخرین تغییرات کتاب های درسی
 • اولین نمونه استاندارد کنکور به سبک جدید
 • طراحی ویژه تست ها توسط اساتید مطرح

بودجه بندی آزمون های سنجش تحصیلی هفت خوان

 • آزمون اول: جامع پایه دهم + نیمه اول دوازدهم
 • آزمون دوم: جامع پایه یازدهم + نیمه دوم دوازدهم
 • آزمون سوم: مطابق کنکور دهم + یازدهم
 • آزمون چهارم: جامع پایه دوازدهم
 • آزمون پنجم: مطابق کنکور سراسری
 • آزمون ششم: مطابق کنکور سراسری
 • آزمون هفتم: مطابق کنکور سراسری

نحوه ثبت نام دانش آموز

پس از مراجعه دانش آموز به موسسه، ابتدا باید خدمات موسسه اعم از: سالن تخصصی مطالعه، کلاس های درسی، مشاوره تحصیلی، مشاوره روانشناختی به دانش آموز معرفی شود. درصورت نداشتن هرکدام از عوامل فوق توسط دانش آموز، برای معرفی اطلاع داده شود.


الف) ثبت نام سالن مطالعه

مراحل ثبت نام سالن مطالعه به شرح زیر می باشد:

 • ارائه توضیحات درمورد فضا، خدمات و امکانات سالن مطالعه به دانش آموز
 • پرداخت شهریه سالن مطالعه با توجه به انتخاب (سالن عمومی، اتاق vip)
 • تکمیل فرم قرارداد سالن+ امضا و اثرانگشت
 • تکمیل برگه ثبت نام+ امضا و اثرانگشت
 • ثبت اکسل اطلاعات و اثرانگشت دانش آموز
 • توضیح دقیق قوانین و ضوابط سالن مطالعه به دانش آموز
 • کمد اختصاصی دانش آموز مشخص شود

ب‌) ثبت نام مشاوره تحصیلی

مراحل ثبت نام مشاوره تحصیلی به شرح زیر می باشد:

 • معرفی مشاورین تحصیلی به دانش آموز
 • پرداخت شهریه شروع دوره مشاوره تحصیلی با توجه به مدت زمان (ماهانه، سالانه)
 • تکمیل فرم قرارداد مشاوره تحصیلی+ امضا و اثرانگشت
 • تکمیل برگه ثبت نام+ امضا و اثرانگشت
 • ثبت اکسل اطلاعات دانش آموز
 • توضیح دقیق قوانین و موارد رعایتی شروع دوره مشاوره به دانش آموز
 • مشخص شدن تایم و روز جلسات هفتگی مشاوره
 • تشکیل گروه تلگرامی مشاوره و ارسال گزارش مطالعه دانش آموز

ج‌) ثبت نام کلاس های درسی

مراحل ثبت نام کلاس های درسی به شرح زیر می باشد:

 • معرفی اساتید به دانش آموز
 • پرداخت شهریه کلاس با توجه به نوع دروس انتخابی و تعداد جلسات (درس اختصاصی، درس عمومی)
 • تکمیل فرم قرارداد کلاس های درسی+ امضا و اثرانگشت
 • تکمیل برگه ثبت نام+ امضا و اثرانگشت
 • ثبت اکسل اطلاعات دانش آموز
 • توضیح دقیق قوانین و موراد رعایتی تشکیل کلاس های درسی به دانش آموز
 • مشخص شدن تایم و روز کلاس ها

د‌) ثبت نام آزمون های سنجش تحصیلی هفت خوان

مراحل ثبت نام آزمون های هفت خوان به شرح زیر می باشد:

 • معرفی بودجه بندی دروس هر خوان به دانش آموز
 • پرداخت شهریه شروع دوره آزمون تحصیلی
 • تکمیل فرم قرارداد آزمون سنجش تحصیلی هفت خوان+ امضا و اثرانگشت
 • تکمیل برگه ثبت نام+ امضا و اثرانگشت
 • ثبت اکسل اطلاعات دانش آموز
 • ارائه جدول زمانبندی آزمون ها به دانش آموز
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است