معرفی اساتید آموزشگاه علمی جان و خرد

اساتید آموزشگاه علمی آزاد جان و خرد مجموعه ای از قویترین اساتید کنکوری و با تجربه در زمینه آموزش در کشور هستند. که در مراکز خاص نظیر مراکز سمپاد ( تیزهوشان و فرزانگان ) و آموزشگاه های معتبر کشور( تهران - مشهد و ...) مشغول تدریس هستند. تجربه - تعهد - دلسوزی - نتایج درخشان در کنکورهای سراسری - اخلاق مداری - و کار تیمی منسجم از ویژگی های اعضا هیات علمی این مرکز است. هر یک از اعضا هیات علمی جان و خرد صاحب تالیف در زمینه تخصصی خود هستند که از معتبرترین مراجع در آن رشته می باشد.
کلاس آنلاین کنکور
کلاس آنلاین کنکور
استاد-سلیمی-1
کلاس آنلاین کنکور
کلاس آنلاین کنکور
کلاس آنلاین کنکور
کلاس آنلاین کنکور
کلاس آنلاین کنکور
کلاس آنلاین کنکور
مقدم
کلاس آنلاین کنکور