درباره استاد

نام و نام خانوادگی: رضا رجبی

سوابق استاد

  • دارای مدرک تحصیلی دکتری بیوسیستماتیک.
  • دبیر مراکز آموزشی معتبر مشهد به مدت 15 سال.
  • مدیر مدرسه هاشمی نژاد2 مشهد ( تیزهوشان ) به مدت 3 سال.
  • معاونت آموزش متوسطه ناحیه 3 مشهد.
  • سرگروه زیست شناسی ناحیه 3 مشهد.
  • مدرس زیست شناسی هلدینگ علمی – آموزشی جان و خرد.
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است