درباره استاد

نام و نام خانوادگی: سینا رضا دوست

سوابق استاد

  • دانش آموخته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
  • طراح آزمون های سنجش تحصیلی کشوری.
  • مدرس شیمی هلدینگ علمی-آموزشی جان و خرد.
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است