درباره استاد

نام و نام خانوادگی:محسن پوریوسف

سوابق استاد

  • دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
  • رتبه 186 کنکور سراسری تجربی در سال 1399.
  • طراح آزمون های سنجش تحصیلی هفت خوان و سوالات زیست شناسی.
  • ویراستار فنی کتاب آخرین تیرترکش ویژه دوران جمع بندی کنکور تجربی.
  • مدرس زیست شناسی هلدینگ علمی- آموزشی جان و خرد.
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است