درباره استاد

نام و نام خانوادگی: مصطفی آراسته

سوابق استاد

  • دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه فردوسی مشهد و رتبه 10 کنکور دکتری.
  • مدرس فیزیک کنکور در مدارس و آموزشگاه های معتبر مشهد.
  • مدرس فیزیک هلدینگ علمی- آموزشی جان و خرد.

تألیف ها

کتاب فیزیکستان.
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است